Lämpölaitokset

Lämpölaitos toimitukset ovat pääasiassa ns. ”avaimet käteen” periaatteella, jolloin asiakas saa asennetun ja toimivan laitekokonaisuuden käyttöönsä yhdeltä toimittajalta. Kokonaisratkaisut sisältävät suunnittelun, valmistuksen, asennuksen ja huollon.

lahti

  • kokoluokka 2-20MW
  • polttoaineena käytetään haketta, purua, kuorta, turvetta, kauran kuorta yms. biopolttoainetta, jonka kosteus on maksimissaan 60 %
  • korkeatasoisella automatiikalla varustetut lämpölaitokset on rakennettu miehittämätöntä käyttöä varten
  • päästöt alittavat reilusti viranomaisten antamat raja-arvot
  • hyötysuhde yli 90 %
Erityistä huomiota on kiinnitetty laitosten
  • rakenteiden ja komponenttien lujuuteen
  • paloturvallisuuteen
  • huoltotoimenpiteiden helppouteen ja niiden minimoimiseen
  • automatiikan toimintaan ja varmuuteen
  • varaosien nopeaan saatavuuteen