YritysWEB

Vaasan Kuljetuskanavat Oy

Lämpö- tai höyryntuotantolaitos on investointi, jonka kannattavuus perustuu hyvään toimintavarmuuteen ja pitkään käyttöikään. Toimintavarmuus tarkoittaa ennakoimattomien huoltokatkojen minimoimista ja sujuvaa tuotantoprosessia. Tämä tarkoittaa mm. hyvää layout-suunnittelua, jossa on huomioitu riittävät tilat huolto- ja kunnossapitotöille.

Olemme lämpölaitosrakentajana yksi Suomen johtavista laitostoimittajista. Mainemme pitkäikäisten ja toimintavarmojen laitosten toimittajana perustuu kokonaisvaltaiseen osaamiseen ja yli 30 vuoden kokemukseen ja jatkuvaan kehitystyöhön. Kokemus tarkoittaa laitossuunnittelun hallintaa, laitoksen eri osajärjestelmien komponenttien valmistusta, kokoonpanoa omassa tuotannossa ja laitoksen rakentamista valmiiksi asti. Kun suunnittelemme ja rakennamme laitoksen, pidämme huolta siitä, että se on mitoitettu oikein, ja se tuottaa energiaa suunnitellulla tavalla.

Sanotaan, että kokonaisuus on osiensa summa. Mitä parempia osat ovat, sitä parempi on kokonaisuus. Olemme aloittaneet yhdestä osa-alueesta ja laajentaneet liiketoimintaamme pala palalta. Juuremme ovat mekaanisen puunjalostusteollisuuden tuotantojärjestelmissä. Aloitimme liiketoiminnan toimittamalla purunpoistoon tarvittavia kanavia. Sen jälkeen laajensimme osaamistamme varsinaisiin purunpoistojärjestelmiin. Kolmessakymmenessä vuodessa olemme ottaneet hallintaamme koko lämmön- ja höyryntuotantoon tarvittavat prosessit ja toimimme näiden laitosten kokonaistoimittajina.

Asiakkaille luvattu laatu realisoituu toimintavarmuutena ja tästä syntyvänä investoinnin tuottoasteena. Laadun tekeminen tarkoittaa vastuuta ja kokonaisuuden ymmärtämistä jokaisessa työvaiheessa. Työntekijämme ovat moniosaajia – tuotannosta asennuksiin. Tämä ei tarkoita vain ketterää yritystoimintaa, vaan sitä, että työntekijä todella ymmärtää, miten laite valmistetaan ja millaiseen kokonaisuuteen se kuuluu.

Kokonaisvaltaisesta osaamisesta kertoo myös se, tuotannon työntekijämme ovat myös asentajia ja huoltotyöntekijöitä. Tämä tuo merkittävän edun asiakkaillemme käyttövaiheessa. Kun huoltomies tietää, millainen osa tai komponentti on uutena, hän osaa arvioida huoltovaiheessa, mitkä osat ja komponentit vaativat huoltoa tai vaihtamista. Tämä sekä lisää käyttövarmuutta että optimoi elinkaarikustannuksia.

Ota yhteyttä, kun etsit toimintavarmoja järjestelmäratkaisuja lämmöntuotantoon, ilman puhdistukseen ja materiaalien siirtoon!

FI ISO 9001 ISO 14001 hires
luotettava kumpaani logo verkkosivuille
SV LOGO Vaasan Kuljetuskanavat Oy FI 387567 web

Fakta

  • perustettu 1988
  • sijaitsee Mustasaaressa Vaasan kupeessa
  • toimitilat 3600m²
  • työntekijöitä 40
  • laatujärjestelmä ISO 9001
  • ympäristöjärjestelmä ISO 14000
  • teräsrakenteiden CE-merkintä oikeus luokkaan EXC2

Yritys