Laatu ja ympäristö

  Vaasan Kuljetuskanavat Oy (VKK) kehittää ja valmistaa pääasiassa mekaanisen puunjalostusteollisuuden sivutuotteiden yms. vastaavien materiaalien käsittelyjärjestelmiä.

Tuotevalikoimaan kuuluu materiaalien käsittelyyn, siirtämiseen, varastoimiseen ja hyödyntämiseen liittyvät suodattimet, puhaltimet, putkistot, varastosiilot, kuljettimet, lämpölaitokset yms. tuotteet. Toimitukset ovat pääasiassa ns. ”avaimet käteen” periaatteella, jolloin asiakas saa käyttövalmiin asennetun ja toimivan laitekokonaisuuden käyttöönsä yhdeltä toimittajalta.

  • Palvelemme asiakkaita luotettavasti, nopeasti ja joustavasti auttaen asiakasta onnistumaan omissa tavoitteissaan ja päämäärissään.
  • Suunnittelemme ja valmistamme asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotteita huomioiden tuotteita koskevat lainsäädännölliset eritysvaatimukset.
  • Jokainen yrityksessämme työskentelevä henkilö vastaa omalta osaltaan työnsä ja tekemänsä tuotteen laadusta ja virheettömyydestä.
  • Huolehdimme koko laaduntuottoketjustamme valvoen, että alihankkijamme omalta osaltaan täyttävät meidän sekä asiakkaidemme laatuvaatimukset.
  • Tavoitteemme on jatkuvan tuotekehityksen ja vankan kokemuksen avulla tarjota markkinoiden parasta palvelua asiakkaille.
  • Pidämme kiinni asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa sovituista asioista ja olemme tasapuolisia sekä rehellisiä heitä kohtaan.
  • Kehitämme määrätietoisesti työympäristöämme työntekijöiden työolosuhteiden parantamiseksi.
  • Käyttämällä nykyaikaisia työmenetelmiä ja välineitä saamme raaka-aineet hyödynnettyä mahdollisimman tarkasti vähentäen näin jätteiden määrää.
  • Kaikki tuotannossa syntyvät jätteet lajitellaan ja mahdollisuuksien mukaan laitetaan kierrätykseen.
  • Koulutamme ja opastamme henkilöstöämme toimimaan laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Tuotteiden laatu, toimivuus ja käyttövarmuus ovat tuotteidemme peruspilareita koska tuotteet ovat yleensä asiakkaan tuotannon kriittisiä laitteita joiden mahdollinen vikaantuminen pysäyttää asiakkaan koko tuotantoketjun. Tuotteiden käyttötarkoitus ja paikka edellyttää tuotteiltamme 100 % toimivuutta huoltojaksojen välillä.

Laatujärjestelmän sertifikaatti 2776-05fi.pdf


Ympäristöjärjestelmän sertifikaatti 2777-05fi.pdf

Inspecta logo ID 1353