Laatu ja ympäristö

VKK:n toiminta perustuu luotettavaan asiakaspalveluun. VKK panostaa vahvaan osaamiseen valmistuksessa sekä hyvään yhteistyöhön asiakkaiden, muiden sidosryhmien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Tavoitteemme on johdonmukaisesti toimittaa korkealaatuisia lämpölaitoksia ja purunpoistojärjestelmiä sekä työskennellä ympäristötietoisella tavalla.

  • Palvelemme asiakkaita luotettavasti, nopeasti ja joustavasti auttaen asiakasta onnistumaan omissa tavoitteissaan ja päämäärissään.
  • Suunnittelemme ja valmistamme asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotteita huomioiden tuotteita koskevat lainsäädännölliset eritysvaatimukset.
  • Jokainen yrityksessämme työskentelevä henkilö vastaa omalta osaltaan työnsä ja tekemänsä tuotteen laadusta ja virheettömyydestä.
  • Huolehdimme koko laaduntuottoketjustamme valvoen, että alihankkijamme omalta osaltaan täyttävät meidän sekä asiakkaidemme laatuvaatimukset.
  • Tavoitteemme on jatkuvan tuotekehityksen ja vankan kokemuksen avulla tarjota markkinoiden parasta palvelua asiakkaille.
  • Pidämme kiinni asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa sovituista asioista ja olemme tasapuolisia sekä rehellisiä heitä kohtaan.
  • Kehitämme määrätietoisesti työympäristöämme työntekijöiden työolosuhteiden parantamiseksi.
  • Käyttämällä nykyaikaisia työmenetelmiä ja välineitä saamme raaka-aineet hyödynnettyä mahdollisimman tarkasti vähentäen näin jätteiden määrää.
  • Kaikki tuotannossa syntyvät jätteet lajitellaan ja mahdollisuuksien mukaan laitetaan kierrätykseen.
  • Koulutamme ja opastamme henkilöstöämme toimimaan laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Laatujärjestelmän sertifikaatti

Ympäristöjärjestelmän sertifikaatti

Inspecta logo ID 1353